01.Prošlo me je

Izdat 14.10.2022.
Izdavačka kuća AR Music
Trajanje 3:34
Producenti Aleksandra Radović

Prošlo me je