Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu shop@aleksandraradovic.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na navedenim podacima nisu odgovarajući molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (počepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu shop@aleksandraradovic.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da stupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnica koje se nalaze u nastavku.

Robu zajedno sa obrascima „Reklamacioni list“ treba da pošaljete na adresu Olivera Klikovac PR Studio za proizvodnju keramike(sa naznakom za web shop), Vrčin, 11000 Beograd.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA

Član 1.

Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta www.aleksandraradovic.com  i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.

Potrošač, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem Interneta na sajtu www.aleksandraradovic.com  izvrši kupovinu.

Član 3.

Zahtev za reklamaciju može da se dostavi poštom na adresu Olivera Klikovac, Vrčin, 11000 Beograd. ; PIB: 110829656 ; MB: 65024195, sa naznakom: Za službu reklamacije.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

 1. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.
 2. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku – REKLAMACIONI LIST
 3. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.
 4. Ukoliko kupac ne dostavi šifru dostave, reklamacija se ne razmatra

Član 4.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležnu komisiju. Odgovor na izjavljenu reklamaciju Potrošaču će biti poslat u nakraćem mogućem roku, koji ne može biti duži od 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Član 5.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

 1. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće
 2. Vraćanje uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.

Član 6.

Olivere Klikovac PR Studio za proizvodnju keramike u čijem je sastavu internet prodavnica www.aleksandraradovic.com  potvrđuje da je roba koju prodaje u svemu saobrazna sa Deklaracijom kojom je svaki od proizvoda označen.

Član 7.

Reklamacioni postupak potrošača pokreće popunjavanjem Zahteva za reklamaciju koji preuzima u označenom linku u članu br. 3. U obrazac za reklamaciju potrošač obavezno upisuje:

 1. svoje ime i prezime,
 2. adresu, broj mobilnog telefona i e-mail adresu,
 3. oznaka artikla i veličine (podaci iz računa),
 4. kratak opis reklamirane nesaobraznosti,
 5. zahtev u skladu sa čl.52. Zakona o zaštiti potrošača,
 6. datum prijema robe (datum prelaska rizika na potrošača),
 7. broj računa,
 8. cenu po kojoj je reklamirana roba kupljena,
 9. ugovoreni primereni rok za postupanje po zahtevu potrošača u slučaju opravdane reklamacije, sa kojim se saglasio potrošač,
 10. šifru dostave,
 11. potpis potrošača

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20.11.2023.

Način plaćanja i dostava

 Prilikom kupovine u mogućnosti ste da izaberete:

-plaćanje prilikom dostave, pouzećem ukoliko naručite proizvode na teritoriji -Srbije / plaćanje pouzećem gotovinski u trenutku isporuke i u trenutku isporuke prilikom dostave DHL-a za teritorije van Srbije, ili kuriru prilikom isporuke u Beogradu.

Plaćanje pouzećem

 Prilikom odabira plaćanja porudžbine pouzećem, plaćanje vršite prilikom dostave porudžbine, na licu mesta, na adresi koju ste naveli prilikom kupovine na Online prodavnici.

Povraćaj sredstava

 Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda u skladu sa Zakonom Republike Srbije.

Prilikom preuzimanja pošiljke kupac je dužan da u prisustvu kurira proveri dostavljeni paket. Ukoliko na dostavljenom paketu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje, lom) kupac nije dužan da preuzme paket. Online prodavac će o daljem postupku obavestiti kupca u najkraćem mogućem roku.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica kada bude dostupno na online prodavnici, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Internet prodavnica www.aleksandraradovic.com  tj. Olivera Klikovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun kartice korisnika“.

Prodajno mesto ne utiče na visinu carine kada se radi isporuka porudžbine van teritorije Srbije. U cenu na internet prodajnom mestu za sve artikle nije uračunata cena carine i prodajno mesto ne može uticati i formirati visinu cene za troškove carine koje obračunava svaka zemlja poebno. Ukoliko kupac ne želi da preuzme porudžbinu cene carine, internet prodajno mesto (Olivera Klikovac) zadržava pravo da povraćaj sredstava umanji prema troškovima koji su nastali prilikom realizacije porudžbine do momenta kada kupac ne želi da preuzme usled troškova carine.

Odustanak od kupovine

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta kupca koji se u smislu navedenog zakona smatra potrošačem ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe, odnosno odustanak od kupovine.

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida ugovora snosi kupac. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povrat novca. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Prilikom povrata robe obavezno je vraćen istu u ispravno i nekorišćenom stanju i u originalnom neoštećenom pakovanju.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost koja nastaje kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da se ustanovi priroda, karakteristike i funkcionalnost.

Ukoliko kupljena roba ne odgovara

Ako kupac nakon probe artikla utvrdi da veličina istog nije odgovarajuća, potrebno je da popuni obrazac koji je dobio kupljeni robu Odustanak od ugovora, ili da kontaktirate onlajn prodavca na broj telefona naznačen u paketu, ili putem pošte navedenog na sajtu Online prodavnice.

Kupac je obavezan da kontaktirate onlajn prodavca istom prenesenom paketu zapisan pod brojem Ref 1 ili broj za praćenje paketa. Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je nošen, odnosno prilikom povrata robe obavezno se vraća isti u ispravnom i nekorišćenom stanju, kao i u originalnom, neoštećenom pakovanju.

Rok za vraćanje artikla je 14 dana od trenutka prijema proizvoda. Transportne troškove snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Obrazac izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

Izjava o konverziji u slučaju druge valute

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cene u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražena u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.