Biografija

Kantautor pop muzike i vokalni solista, profesor solfedja i muzičke kulture. Rođena je 10. septembra 1974. godine u Bogatiću. Majka ćerke Nine.

Po obrazovanju je diplomirani akademik muzičkih umetnosti. Nižu Muzičku školu završava u Šapcu 1989. godine. 1989. godine upisuje Srednju Muzičku školu „Mihajlo Vukdragović“ u Šapcu, gde uporedo završava tri odseka: opštu muzičku pedagogiju, solo pevanje i instrumentalni – harmoniku. Svira klavir, harmoniku i služi se flautom.

1993. godine upisuje Akademiju Umetnosti u Novom Sadu, na kojoj je diplomirala na odseku opšta muzička pedagogija. 1997. godine počinje da radi kao studijski muzičar i u periodu od 1998. do 2002. godine snima reklamne džinglove i uvodne špice za emisije na nacionalnoj televiziji.